Pracownia Rozwoju

gallery/walnut-2961898_1920
Renata Muszyńska
gallery/finclub
gallery/facebook-667456_1920
Koszyk (0)

Noetyczny rozwój to praca oparta na intuicji. Polega na pogłębianiu kontaktu ze swoim prawdziwym "ja". U jej podstaw znajduje się ta prawda, że najwyższym (najgłębszym) poznaniem człowieka jest poznanie jego intelektu (serca). Jest to również praca oparta na trzech wymiarach funkcjonowania człowieka: cielesnym, psychicznym ...

TRUDNOŚCI W ROZWOJU

ŚRODKI NIEZBĘDNE DO ROZWOJU

Na czym polega noetyczny rozwój?
gallery/metoda 1
gallery/rozwój - czym jest
Rozwój - czym jest i dla kogo?

Na temat rozwoju pisze się wiele. Częściej o jego metodach, rzadziej o tym, czym jest, częściej subiektywie, rzadziej obiektywnie. Osobiście uważam, że określenie jest potrzebne, jego brak lub przeciwnie – wielość określeń wprowadza nas w relatywizm, a co za tym idzie – w dowolność. Zasady rozwoju wszak nie są sprawą ...

gallery/rozwój - cel, miara
Rozwój - cel, miara i zakres zmian

W tym artykule zastanowię się nad sensem rozwoju, zmian, wysiłku, który trzeba w to włożyć, nad sensem naszych dążeń do spełnienia czy tak zwanej samorealizacji. Po co to jest, po co mamy się starać, ubogacać siebie, pomagać innym? Myślę, że bez odpowiedzi na to pytanie, odpowiedzi danej przede wszystkim sobie, nie mamy szans ...

gallery/rozwój -czym jest
Wymiary rozwoju: cielesny, psychiczny i duchowy

Temat, który właśnie podejmuję, wydaje się prosty. Któż z nas bowiem nie troszczy się o własne ciało, poświęcając mu chociażby parę minut swojego czasu przy okazji codziennie wykonywanych czynności, jak mycie się czy ubieranie. Gdy do tego doliczy się jedzenie, sen, ruch i odpoczynek, to parę minut przekształca się w znaczną część doby ...

gallery/noetyczny wymiar rozwoju
Noetyczny wymiar rozwoju

Paradygmat antropologiczny, znajdujący się u podstaw noetyki neoklasycznej, otwiera, jak sądzę kwestię rozwoju osobistego na całego człowieka i integruje poszczególne jego wymiary. Rozszerza tym samym zaproponowane przez Kazimierza Dąbrowskiego ujęcie rozwoju, które, nazywane przez autora wielowymiarowym ...

gallery/skąd pochodzi
Skąd pochodzi ruch rozwoju osobistego?

Przyjmuje się, że ruch rozwoju osobistego powstał w 20 wieku jako wynik obserwacji, badań, doświadczeń i refleksji wybitnych psychologów, filozofów, socjologów i terapeutów. Wiązał się z takimi nazwiskami jak: Erich Fromm (1900-1980), Karen Horney (1885-1952), Abraham Maslow (1908-1970), Carl Rogers (1902-1987), Kazimierz ...

gallery/rezygnacja
Rezygnacja, bierność, zabiedbanie i nieufność wobec siebie

Rozwój jest zmianą jakościową, która polega na tym, iż robimy coś inaczej. W tym miejscu zaznaczę, że ową zmianę jakościową możemy rozumieć na 2 sposoby: po pierwsze, jako zmianę powierzchowną na poziomie nawyków, która polega na wyćwiczeniu pożądanych zachowań, po drugie, jako zmianę głęboką, która polega na ....

gallery/zranienia
Zranienia, lęki, brak przebaczenia

Temat zranień omówię w oparciu o książkę Bogny Szymkiewicz pt. „Zranione stany świadomości”, gdyż uważam, że jest ona jednym z lepszych opracowań tego tematu. Zdaniem autorki poczucie zranienia jest naszym codziennym doświadczeniem. Dotyczy zarówno drobnych i zwyczajnych sytuacji, jak i wielkich kryzysów. Zranienie ....

gallery/obciązenia rodzinne
Obciążenia rodzinne: zależność od rodziców, zamiana ról
w rodzinie, zaniedbanie i przemoc

Do obciążeń rodzinnych należy uzależnienie od rodziców, szczególnie od matki. Zależność dziecka od matki jest rzeczą normalną i niezbędną w okresie prenatalnym i przez około 18 miesięcy po narodzeniu. Dzieci, które nie zaznały opiekuńczej miłości matki w tym okresie wykazują wiele zaburzeń. ...

gallery/uzależnia
Uzależnienia: podłoże, przyczyny, leczenie, relacje

Temat zranień omówię w oparciu o książkę Bogny Szymkiewicz pt. „Zranione stany świadomości”, gdyż uważam, że jest ona jednym z lepszych opracowań tego tematu. Zdaniem autorki poczucie zranienia jest naszym codziennym doświadczeniem. Dotyczy zarówno drobnych i zwyczajnych sytuacji, jak i wielkich kryzysów ....

PODSTAWY ROZWOJU

gallery/qualities-795865_1920
Samoakceptacja, czyli bezwarunkowa miłość siebie

Jedną z podstawowych  zasad rozwoju jest samoświadomość i samoakceptacja, czyli przyjęcie siebie takimi, jakimi jesteśmy. A jacy jesteśmy? Większość z nas we wczesnym okresie życia wykształciła mechanizm, za pomocą którego kreuje idealny obraz siebie. Stanowi on zasłonę, z jednej strony zakrywającą nasze wady, błędy .....

gallery/woman-565127_1920
Odkrywanie tożsamości

Osobista próba odpowiedzi na pytanie „kim jestem” jest, jak sądzę, niezbędnym etapem rozwoju. Bez niej podąża się naprzód po omacku, bo nie widać celu. Pytanie o własną tożsamość traktuję jako część samopoznania i samoświadomości, efekt wglądu w siebie, kontaktu ze swoim prawdziwym „ja”. Odpowiedzi na nie poszukuję .....

gallery/little-girl-4110731_1920
Życie "tu i teraz"

Kolejna zasada rozwoju to życie w teraźniejszości, w miejscu, w którym jesteśmy i w chwili, którą przeżywamy. Wbrew pozorom życie w „tu i teraz” nie jest proste. Domaga się bowiem skupienia uwagi – z jednej strony – na aktach własnej świadomości (doznań, uczuć, myśli) oraz na czynności, którą wykonujemy – z drugiej strony. Jak często .....

gallery/spring-2955582_1920
"Opuszczanie" domu

Kolejną zasadą rozwoju, którą nazywam „opuszczaniem domu”, jest, jak sądzę, wyraźne oddzielenie przeszłości od teraźniejszości, czyli pozostawienie całego „bagażu” doświadczeń, schematów i przekonań wyniesionych z domu swojego pochodzenia. Jak rozumieć „dom”, który mamy opuścić? Czy mamy go opuścić dosłownie, fizycznie? .....