Pracownia Rozwoju

gallery/walnut-2961898_1920
Renata Muszyńska
gallery/finclub
gallery/facebook-667456_1920
Koszyk (0)
Zwierzę rozumne.
Kategoria:
Filozofia, Noetyka
SKU:
007
Cena:
40.00 zł.
Opis

Dzieło K. Paczosa, zawarte w trzech odrębnych woluminach, stanowi spójną całość, zarówno tematyczną, jak i wydawniczą. Prezentuje bogatą problematykę antropologiczną, bazującą na poglądach dwóch mistrzów w dziedzinie filozofii: Arystotelesa i św. Tomasza z Akwinu. Przedstawia też szereg własnych i nowatorskich rozwiązań autora w zakresie metafilozofii czy wręcz metanauki oraz filozofii i teologii tomistycznej. Jest swoistym wykładem realizmu, wspartym na klasycznej metafizyce bytu i  antropologii broniącej jedności duszy i ciała człowieka. Odpowiada na potrzebę sensu i racjonalnych wyjaśnień we współczesnej kulturze. W drodze wiary upatruje cel ostatecznych dążeń i ludzkich oczekiwań.

     Tom pierwszy, zatytułowany Zwierzę rozumne składa się z przedmowy, sześciu rozdziałów i dodatku. Przedmowa wydaje się być esencją zasadniczych poglądów autora. Tutaj czytelnik ma okazję zapoznać się z relacją zachodzącą między metafizyką a antropologią. Drugą autor uważa za wtórną wobec pierwszej, uznając metafizykę za pierwszą i zasadniczą naukę filozoficzną. Autor próbuje dociec, dlaczego jest tak wiele różnic w uprawianiu filozofii w ciągu dziejów  i przedstawia paradygmat tłumaczący ten niewątpilwy fakt. Posługując się zasadą Arystotelesa: quidquid recipitur ad modum recipientis recipitur wyjaśnia, że istnieją różne sposoby odczytywania i opisywania zewnętrznej rzeczywistości. Zmierza do ukazania jedności doświadczenia filozoficznego przez uporządkowanie różnych form jej prezentacji. W rozdziale pierwszym autor przedstawia miejsce człowieka wśród innych bytów, biorąc pod uwagę świat cielesny i duchowy, widzialny i niewidzialny. W kolejnych rozdziałach natomiast uznaje duszę za źródło i podstawowy czynnik życia, którego jest pozbawiona natura nieożywiona. Dusza przysługuje wyłącznie bytom przejawiającym życie. K. Paczos wyróżnia trzy władze duszy, które przysługują poszczególnym bytom w zależności od zajmowanej pozycji w świecie. Do władz tych zalicza: władzę wegetatywną, zmysłową i umysłową. Dokładnie omawia funkcje władz wegetatywnych: odżywianie, wzrost, rozmnażanie; zmysłowych władz zewnętrznych i wewnętrznych, a więc dotyku, wzroku, słuchu, smaku, powonienia, zmysłu wspólnego, wyobraźni, władzy oceny zmysłowej i pamięci, funkcje zmysłowych władz pożądawczych, gdzie omawia uczucia przyjemnościowe, przydatnościowe i ciągi uczuciowe, a także funkcje zmysłowej władzy ruchu. Książkę zamykają rozważania metaantropologiczne ukazujące antropologię w kontekście nauk szczegółowych, filozoficznych i teologicznych wyznaczające jej jako metafizyce szczegółowej swoiste miejsce w realizmie bytowym.

Dostępna wersja: drukowana.
Cena: 40 zł. (z przesyłką)

Koszty dostawy publikacji:

  • wersja elektroniczna - bezpłatnie.
  • wersja drukowana - bezpłatnie.

Koszty dostawy suplementów i środków czystości:

  • poczta/kurier przelew bankowy - 14 zł (za zamówienia do 400 zł), bezpłatnie (zamówienia powyżej 400 zł),
  • poczta/kurier płatność gotówką przy odbiorze - 17 zł (poczta) i 19 zł (kurier) (zamówienia do 400 zł), bezpłatnie (zamówienia powyżej 400 zł).

Zawówienia suplementów i środków czystości realizowane są przez firmę Finclub Poland.

Jeśli Twoje zamówienie nie przekracza 400 zł,, doliczony zostanie do niego koszt dostawy.

 

Czlonkowstwo w Finclub Poland pozwala na zakup suplementów i środków czystości ze znaczną zniżką. Jeśli chcesz zostać członkiem Finclubu i zapłacić za swoje zakupy mniej, włóż do koszyka wybrane preparaty i/lub środki czystości, a w "Komentarzach do zamówienia" napisz, że interesuje Cię oferta dla klubowiczów. Po przesłaniu nam swojego zamówienia, Twój koszyk zostanie przeliczony ponownie. Na Twój adres e-mailowy zostanie wysłana wiadomość o kosztach zakupu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, napisz lub zadzwoń. Konsultacje w sprawie suplementów bezpłatne.

 

Kontakt: e-mail: info@noetycznyrozwoj.pl, tel. kom: + 48 601 239 607.