Koszyk (0)
gallery/walnut-2961898_1920

Noetyczny Rozwój

L i f e   c o a c h i n g
gallery/rezygnacja

Rezygnacja, bierność, zabiedbanie i nieufność

wobec siebie

Rozwój jest zmianą jakościową, która polega na tym, iż robimy coś inaczej. W tym miejscu zaznaczę, że ową zmianę jakościową możemy rozumieć na 2 sposoby: po pierwsze, jako zmianę powierzchowną na poziomie nawyków, która polega na wyćwiczeniu pożądanych zachowań, po drugie, jako zmianę głęboką, która polega na ....

gallery/zranienia

Zranienia, lęki, brak przebaczenia

Temat zranień omówię w oparciu o książkę Bogny Szymkiewicz pt. „Zranione stany świadomości”, gdyż uważam, że jest ona jednym z lepszych opracowań tego tematu. Zdaniem autorki poczucie zranienia jest naszym codziennym doświadczeniem. Dotyczy zarówno drobnych i zwyczajnych sytuacji, jak i wielkich kryzysów. Zranienie ....

gallery/obciązenia rodzinne

Obciążenia rodzinne: zależność od rodziców, zamiana ról w rodzinie, zaniedbanie 

i przemoc

Do obciążeń rodzinnych należy uzależnienie od rodziców, szczególnie od matki. Zależność dziecka od matki jest rzeczą normalną i niezbędną w okresie prenatalnym i przez około 18 miesięcy po narodzeniu. Dzieci, które nie zaznały opiekuńczej ...

gallery/uzależnia

Uzależnienia: podłoże, przyczyny, leczenie, relacje

Temat zranień omówię w oparciu o książkę Bogny Szymkiewicz pt. „Zranione stany świadomości”, gdyż uważam, że jest ona jednym z lepszych opracowań tego tematu. Zdaniem autorki poczucie zranienia jest naszym codziennym doświadczeniem. Dotyczy zarówno drobnych i zwyczajnych sytuacji, jak i wielkich kryzysów ....