Noetyczny rozwój
Podejście

Traktuję życie jak drogę do przejścia. Uważam, że rozwój (teorie i techniki) to pomoc w drodze. Polega na tym, by szerzej widzieć drogę, by widzieć ją lepiej i głębiej, najpierw - by widzieć przeszkody, znajdujące się na niej i je usuwać (autoterapia i psychoterapia), potem - by widzieć więcej środków – sposobów postępowania naprzód, by pomóc ruszyć, gdy zatrzymamy się na drodze i nie wiemy, jak dalej iść lub gdy chcemy zmienić sposób naszej wędrówki (coaching). Sama tej swoistej pomocy doświadczam we własnym życiu.
W pracy nad rozwojem poruszam się w trzech wymiarach życia: cielesnym (wegetatywnym), zmysłowym (psychicznym) i duchowym (rozumowy i noetycznym). Rozwój duchowy traktuję jak "życiowy przewodnik", któremu podporządkowane jest nasze życie biologiczne i psychiczne. 
Z tego powodu w swojej pracy kieruję się dwiema zasadami:
1) Przekraczam relatywizm w rozumieniu rozwoju osobistego, opierając go na              klasycznej antropologii, a więc na istocie i naturze człowieka. 
2) Przekraczam psychiczny wymiar rozwoju, ujmując go wielowymiarowo oraz  zwracając szczególną uwagę na rozwój duchowy i życiową misję wpisaną w serce człowieka. 

Kwalifikacje

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego UKSW (Akademia Teologii Katolickiej ATK), Warszawa, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, kierunek filozofia, magisterium.
  • UKSW (ATK), Warszawa, kierunek filozofia, doktorat.
  • Instytut Psychologii Stosowanej, Studium Psychologii Integracyjnej, Warszawa, kierunek psychologia.
  • wybrane kursy i szkolenia: 
     - psychologia (poziom zaawansowany), 
     - specjalista ds. psychologii i socjologii, 
     - trening pierwszego stopnia psychoterapii złożonej traumy Żywa Nadzieja
     - Mastery Coaching Fundamentals,
     - Profesjonalny Coaching.
Kreator www - przetestuj za darmo