gallery/walnut-2961898_1920
gallery/walnut-2961898_1920

NOETYCZNY ROZWÓJ

Coaching

Czym się charakteryzuje
noetyczny coaching?

 

 • to aktywna praca własna, oparta na intuicji,
 • pomaga głębiej poznać siebie, lepiej i prawdziwiej żyć, a także skuteczniej działać,
 • jest nastawiony na teraźniejszość i przyszłość; do przeszłości nawiązuje tylko wtedy, gdy ma ona wpływ na poradzenie sobie z aktualnym problemem,
 • towarzyszy zmianom i rozwiązaniom problemów, zwracając uwagę na emocje, uczucia, pragnienia, przekonania oraz możliwości i mocne strony,
 • nie wchodzi w rolę eksperta, lecz wspiera Cię w Twoich poszukiwaniach i dążeniach,
 • nie stanowi terapii,
 • ma charakter edukacyjny i prorozwojowy,
 • wymaga zaangażowania; odbywa się przy założeniu, że zgłaszająca się osoba jest zdolna do zmiany/rozwiązania swojego problemu i w pełni odpowiedzialna za swoje postępowanie.

 

Dla kogo jest
ten coaching?

 

 • dla dorosłych i adoloscentów, którzy pragną rozwoju i realizacji własnych celów,
 • dla poszukujących swojej drogi życiowej (odkrywania swojej misji),
 • dla pragnących odkrywać swoją tożsamość,
 • dla chcących rozeznać swoje powołanie, podjąć ważną decyzję,
 • dla zmagających się z różnymi trudnościami życiowymi,
 • dla doświadczających problemów w relacjach,
 • dla borykających się z chorobą, którzy preferują kompleksowe (tzw. holistyczne) podejście do choroby, chcą potraktować ją jako wyzwanie i szansę na rozwój, 
 • dla pragnących założyć działalność gospodarczą lub dokonać zmian w już istniejącej,
 • dla pracujących, którzy czują się niedopasowani do miejsca pracy.
Jakie zasady
obowiązują?

 

 • Praca coachingowa jest przede wszystkim pracą własną. Jej podstawą są materiały (ćwiczenia, szkolenia, nagrania) dostępne na tej stronie. 
 • Materiały możesz nabyć samodzielnie, dokonując ich zakupu w sklepie, lub po uprzedniej konsultacji ze mną - w tym celu wyślij do mnie formularz kontaktowy.
 • Po wykonaniu pracy własnej możesz ją skonsultować ze mną podczas sesji coachingowej. Wszystkie sesje, trwające do 30 minut, są bezpłatne. 
 • Umów się na sesję, wysyłając do mnie formularz kontaktowy.
 • Każda sesja to luźna rozmowa, która jest poszukiwaniem, odkrywaniem, podążaniem za tym, co się dzieje w Tobie, a przede wszystkim w Twoim sercu.  
 • Praca coachingowa trwa tak długo, jak jej potrzebujesz. Tempo pracy i jej zakres zależą przede wszystkim od Ciebie. 
 • Nie zgłaszaj się na sesję, jeśli: nie zamierzasz rozmawiać o sobie, nie chcesz podjąć działania,  jeśli chcesz rozmawiać o osobie trzeciej.

 

Na czym polega
specyfika mojej pracy?

Nazywam się Renata Muszyńska. Jestem filozofem i coachem, autorką noetycznego rozwoju. U podstaw tego rozwoju znajduje się moja znajomość filozofii i całościowe podejście do człowieka, które wyróżnia w nim 3 wymiary życia: cielesny (biologiczny, wegetatywny),  psychiczny (zmysłowy) i duchowy (rozumowy i intelektualny, nazywany teź noetycznym). To całościowe ujęcie wyznacza podstawowe zasady rozwoju, które przyjmuję:

 • traktuję życie jak drogę do przejścia, która składa się ze wzajemnie od siebie zależnych etapów, 

 • w noetycznym  rozwoju szczególną uwagę kładę na powołanie człowięka, na życiową misję, wpisaną w jego serce,

 • przyjmuję, że odkrywanie naszego "ja" odsłania się stopniowo przez całe nasze życie, gdyż poznanie siebie nie jest jednorazowym aktem, lecz wieloletnim procesem,

 • nasz rozwój składa się z okresów aktywności i widocznego wzrostu oraz z okresów kryzysów, które przysposabiają do wzrostu, 

 • najważniejszym wymiarem naszej duszy jest wymiar duchowy, a najwyższym rodzajem poznania - poznanie naszego serca (intelektu), stąd wewnętrzna integracja zachodzi w nas wyłącznie wtedy, gdy nasze życie psychiczne i cielesne jest podporządkowane życiu duchowemu,

 • .noetyczny rozwój to poznawanie siebie, wgląd we własne serce i stały z nim kontakt, który nazywam osadzeniem w sobie, a także podążaniem za głosem serca,

 • to metoda otwarta dla każdego, która uczy dojrzałości i samodzielności, przejęcia inicjatywy i poczucia sprawczości, ale też otacza wsparciem osoby, przechodzące różnego rodzaju kryzysy,

 • preferuję podejście niedyrektywne, podążając za osobą i jej decyzjami, pomagając rozeznać  właściwie jej sytuację i towarzysząc jej na każdym etapie realizacji wyznaczonego celu,

 • noetyczny rozwój skierowany jest do osób indywiodualnych, nastawionych na pracę własną w zaciszu swojego domu.