gallery/walnut-2961898_1920
gallery/walnut-2961898_1920

NOETYCZNY ROZWÓJ

Pakiety podstawowe

gallery/zycieirozwoj
Podejmij pracę 
nad samopoznaniem

 

To pierwsze z 10 ćwiczeń, jakie znajdziesz w pakiecie rozszerzonym pt. "Bliżej siebie 1".

Ćwiczenie to przy pomocy kilku prostych pytań pomaga zorganizować pracę własną, zmierzającą do pogłębiania wiedzy na swój temat, nazywanej tu samopoznaniem. Znajomość siebie jest niezbędnym środkiem do tego, by żyć w zgodzie ze sobą i podążać własną (nie cudzą) drogą. Śmiało więc skorzystaj z tej propozycji. Pakiet bezpłatny.

Jak się czuję? Jak traktuję

swoje ciało?

 

Znajdziesz tutaj jeden z siedmiu zestawów pytań, zawartych w pakiecie rozszerzonym

pt. "Bliżej siebie 2". Zestaw ten, zgodnie ze swoim tytułem, dotyczy wymiaru ciała ludzkiego i zwraca uwagę na takie jego aspekty, jak odpoczynek, sen, praca, troska o ciało i aktywność ruchowa. Dzięki niemu przyjrzysz się relacji do własnego ciała i - jak ufam - wyprowadzisz odpowiednie wnioski, by poprawić swoje funkcjonowanie w wymienionym obszarze. Pakiet bezpłatny.

Życie i rozwój

wybitnych twórców

 

Ta książka to pomoc przy wykreowaniu swojego stylu/sposobu życia. Bazując na historycznych i filozoficznych podstawach, przeprowadzi Cię przez, osadzony na głębszych przemyśleniach, proces wyrażania siebie i duchowego wzrostu. Znajdziesz w niej przykłady indywidualizmu, budowane na własnej tożsamości, a zarazem odmienności, przejawiające się w opowieściach o znanych szkołach, ich założycielach i twórcach. Wbrew pozorom to źródło cennych informacji i wskazówek, które możesz wykorzystać we własnej codzienności, dokonując głębszego namysłu nad tym, co robisz i dokąd zmierzasz. Pakiet bezpłatny.  

 

Droga do prawdy

 

Wczytując się w prezentację poglądów poszczególnych autorów, zamieszczonych na kartach tej książki, przyjrzysz się specyfice i niepowtarzalnej drodze każdego z nich. Dotkniesz tu tej prawdy, że nasza dusza sukcesywnie i od wewnątrz jest prowdzona do Celu naszego życia, nazywanego tu Prawdą. Ta książka to doskonała ilustracja poznania i wyrażenia siebie, odczytania sensu swojego istnienia na ziemi i wykorzystania swojej wyjątkowości. Pakiet bezpłatny.

gallery/drogadoprawdy