Renata Muszyńska

pracownia rozwoju

info@noetycznyrozwoj.pl

Polityka prywatności

Polityka prywatności

 

Niniejsza polityka prywatności („Polityka Prywatności”) określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych osób korzystających z ze strony noetycznyrozwoj.pl. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu Użytkownik powinien zapoznać się z Polityką Prywatności. 

 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych? 

1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak są wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Renata Muszyńska, zamieszkała w Gostyninie, Bierzewice 14.

2. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako "RODO").

 

Jak się ze mną skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych? 

Napisz do mnie. Oto moje dane kontaktowe:
 adres e-mail: info@noetycznyrozwoj.pl.

 

Skąd mam Twoje dane?

Otrzymałam je od Ciebie gdy wypełniłaś/eś i przesłałaś/eś do mnie "Formularz kontaktowy" w celu nawiązania ze mną kontaktu lub zamówienia publikacji/ materiałów do autoterapii/coachingu lub gdy złożyłeś zamówienie w moim sklepie. 

 

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania przeze mnie Twoich danych osobowych?

Przetwarzam Twoje dane osobowe wprowadzone pod adresem www.noetycznyrozwoj.pl takie jak: imię i nazwisko, nazwa (firma), adres e-mail, adres zamieszkania (adres prowadzenia działalności), NIP, adres dostawy, nr telefonu, adres skype`a, numer rachunku bankowego, adres IP komputera, z którego wysłano formularz lub dokonano transakcji, ponieważ jest to niezbędne do wykonania z Tobą umowy sprzedaży lub wykonania usługi.

W pozostałych przypadkach przetwarzam Twoje imię, nazwisko, adres email, w tym do:

 • umożliwienia świadczenia usług drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z mojego serwisu, w tym dokonywania transakcji,
 • obsługi zgłoszeń, pytań, które do mnie kierujesz (np. przez formularz kontaktowy),
 • wysyłania informacji handlowych i marketingowych, w tym o książkach, opublikowanych artykułach, nagraniach, a także oferowanych produktach własnych oraz moich partnerów,
 • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług. Dodatkowo, przepisy prawa wymagają̨ ode mnie przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzam też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu własnego, którym jest:

 • kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą – przez e-mail, SMS oraz telefon,
 • monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników np. wyszukiwania słów kluczowych, przeprowadzenia badań i analiz, między innymi pod kątem funkcjonalności mojego serwisu, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających,
 • organizacja programów lojalnościowych oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłaś/eś. Będę przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

 

Jakie masz uprawnienia wobec serwisu noetycznyrozwoj.pl w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantuję spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych, gdy zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych, gdy: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przeze mnie; pisemnie cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania 
Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku,
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych, gdy: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą mi już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po mojej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu,
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych, gdy: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny. Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przeze mnie Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Przewidywanymi odbiorcami danych są podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych, w tym na przykład podmioty dostarczające infrastrukturę techniczną, wykorzystywaną w celu prowadzenia serwisu, dostawcy usług logistycznych lub tych podmiotów - w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności lub wynikające z umów, jakie zawarłaś/eś z Administratorem.

 

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,

Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego. Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie pisemnego sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej. 
W przypadku organizacji programów lojalnościowych oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział – będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród. 
W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym noetycznyrozwoj.pl zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

 

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację. Profilowanie danych osobowych przez mój serwis polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 

W jaki sposób zabezpieczam Twoje dane?

1. Stosuję odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzania danych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

2. Do przetwarzania Twoich danych na stronie serwisu dopuszczam wyłącznie osoby przeze mnie upoważnione. 

 

Pozostałe postanowienia

Zastrzegam sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każda osobę, wykorzystującą w jakikolwiek sposób serwis noetycznyrozwoj.pl obowiązuje aktualna wersja Polityki Prywatności. 

 

Informacje o plikach cookies

Strona korzysta z plików cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika tej strony pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest właściciel strony.

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy strony korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • utrzymanie sesji Użytkownika strony, dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie strony ponownie wpisywać loginu i hasła lub wykonywać dodatkowych czynności, np: ponownie dodanie produktów do koszyka;

W ramach strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy strony mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych tej strony.