Sklep

Nowości

0001

To książka o sensie istnienia człowieka i Boga, o wiedzy i wierze, o trzech etapach życia duchowego, o „zanurzeniu” życia ludzkiego w życiu Trójcy Osób, które wyjaśnia na przykładzie ziemskiego ojca i syna. To książka o rozwoju duchowym każdego człowieka, w szczególności zaś chrześcijanina. To także próba mojej osobistej odpowiedzi na pytania o Jezusa, jego życie, o dziecięctwo, dojrzałość i duchową płodność. Stanowi zapis rozwoju życia duchowego w kontekście noetyki neoklasycznej.

Spis treści:

WPROWADZENIE

  • DOM RODZINNY
  • DOROSŁE ŻYCIE
  • TRADYCJA I POSZUKIWANIA ROZUMU
  • POZNANIE SERCA
  • CHRZEŚCIJAŃSKA DROGA

ETAP OJCA

  • MIŁOŚĆ OJCA
  • UFNOŚĆ CZŁOWIEKA
  • PRAGNIENIE SERCA A POPĘDY
  • ŻYCIOWA MISJA
  • NIEZNANA DROGA
  • ZNIEWOLENIA
  • OCZYSZCZANIE I WYZWALANIE

ETAP SYNA

  • DUCHOWE NARODZINY
  • „MIEJSCE” NARODZIN
  • NIEPEWNOŚĆ I TRUD
  • ODMIENNOŚĆ
  • KONFLIKTY WEWNĘTRZNE I KRYZYSY
  • OPUSZCZANIE „DOMU”
  • „OPUSZCZANIE” SIEBIE
  • MIŁOŚĆ SIEBIE
  • MIŁOŚĆ BLIŹNIEGO
  • MIŁOSNE ZJEDNOCZENIE
  • OFIARA ŻYCIA

ETAP DUCHA

  • PRAGNIENIE PŁODNOŚCI
  • RODZICE MARII
  • POCZĘCIE I NARODZENIE
  • WYDANIE OWOCU
  • UCZNIOWIE JEZUSA

  • WIĘŹ Z OJCEM

  • NIEPOWTARZALNA DROGA

ZAKOŃCZENIE

  • JEZUS
  • TRZY ETAPY WZROSTU
  • ZIEMSKIE OCZYSZCZENIE