gallery/walnut-2961898_1920
gallery/walnut-2961898_1920

NOETYCZNY ROZWÓJ

Trudności w rozwoju

gallery/rezygnacja
Rezygnacja, bierność,
zabiedbanie i nieufność
wobec siebie

Rozwój jest zmianą jakościową, która polega na tym, iż robimy coś inaczej. W tym miejscu zaznaczę, że ową zmianę jakościową możemy rozumieć na 2 sposoby: po pierwsze, jako zmianę powierzchowną na poziomie nawyków, która polega na wyćwiczeniu pożądanych zachowań, po drugie, jako zmianę głęboką, która polega na ....

gallery/zranienia
Zranienia, lęki,
brak przebaczenia

Temat zranień omówię w oparciu o książkę Bogny Szymkiewicz pt. „Zranione stany świadomości”, gdyż uważam, że jest ona jednym z lepszych opracowań tego tematu. Zdaniem autorki poczucie zranienia jest naszym codziennym doświadczeniem. Dotyczy zarówno drobnych i zwyczajnych sytuacji, jak i wielkich kryzysów. Zranienie ....

gallery/obciązenia rodzinne
Obciążenia rodzinne:
zależność od rodziców,
zamiana ról w rodzinie,
zaniedbanie i przemoc

Do obciążeń rodzinnych należy uzależnienie od rodziców, szczególnie od matki. Zależność dziecka od matki jest rzeczą normalną i niezbędną w okresie prenatalnym i przez około 18 miesięcy po narodzeniu. Dzieci, które nie zaznały opiekuńczej ...

gallery/uzależnia
Uzależnienia: podłoże,
przyczyny, leczenie,
relacje

Temat zranień omówię w oparciu o książkę Bogny Szymkiewicz pt. „Zranione stany świadomości”, gdyż uważam, że jest ona jednym z lepszych opracowań tego tematu. Zdaniem autorki poczucie zranienia jest naszym codziennym doświadczeniem. Dotyczy zarówno drobnych i zwyczajnych sytuacji, jak i wielkich kryzysów ....