Artykuły

Noetyka

11

Czym zajmuje się noetyka?

Słowo “noetyka” pochodzi od greckiego “noetikos” i dosłownie znaczy “dotyczący poznania intelektualnego”. Noetyka to pewien rodzaj poznania, który nazywamy noetycznym, intelektualnym, poznaniem serca bądź intuicją, a także poznaniem kontemplacyjnym …

10

Filozofia noetyczna

We współczesnej kulturze powoli zanika myślenie humanistyczne, a przede wszystkim filozoficzne. Alternatywą dla filozofii staje się relatywizm, czyli – upraszczając – po prostu dowolność. Nie sądzę, żeby był to dobry sposób na życie, ponieważ w działania ludzkie …

3.1

Psychologia noetyczna

Zdaję sobie sprawę z faktu, że filozofia jest ogólna, wyznacza kierunek myślenia i działania, jednak nie prowadzi szczegółowych badań, nie tłumaczy ludzkich zachowań i nie zajmuje się ich uzdrawianiem. Konkretami zajmuje się psychologia. Wiedza filozoficzna okazuje się   

4

Pedagogika noetyczna

W swojej praktyce zawodowej pracuję z ludźmi, między innymi z: dziećmi, młodzieżą, studentami, rodzicami, nauczycielami i dyrektorami szkół. Dlatego też zdaję sobie sprawę z tego, jak ważną i odpowiedzialną sztuką jest wychowanie człowieka. Fundamentalne …

27

Podstawy antropologii noetycznej

U podstaw antropologii noetycznej znajduje się wielowymiarowy paradygmat antropologiczny, zgodnie z którym człowiek funkcjonuje w trzech wymiarach życia: wegetatywnym (biologicznym), zmysłowym (psychicznym) i umysłowym (rozumowym …

Podstawy rozwoju

12

Rozwój - czym jest i dla kogo?

Na temat rozwoju pisze się wiele. Częściej o jego metodach, rzadziej o tym, czym jest, częściej subiektywie, rzadziej obiektywnie. Osobiście uważam, że określenie jest potrzebne, jego brak lub przeciwnie – wielość określeń wprowadza nas w relatywizm … 

13

Rozwój -cel, miara i zakres zmian

W tym artykule zastanowię się nad sensem rozwoju, zmian, wysiłku, który trzeba w to włożyć, nad sensem naszych dążeń do spełnienia czy tak zwanej samorealizacji. Po co to jest, po co mamy się starać, ubogacać siebie, pomagać innym? Myślę, że bez odpowiedzi  

Wymiary rozwoju

21

Wymiary rozwoju: cielesny, psychiczny i duchowy

Temat, który właśnie podejmuję, wydaje się prosty. Któż z nas bowiem nie troszczy się o własne ciało, poświęcając mu chociażby parę minut swojego czasu przy okazji codziennie wykonywanych czynności, jak mycie się czy ubieranie. Gdy do tego doliczy się jedzenie,  

8

Noetyczny wymiar rozwoju

Paradygmat antropologiczny, znajdujący się u podstaw noetyki neoklasycznej, otwiera, jak sądzę kwestię rozwoju osobistego na całego człowieka i integruje poszczególne jego wymiary. Rozszerza tym samym zaproponowane przez Kazimierza Dąbrowskiego ujęcie …

Trudności w rozwoju

17

Rezygnacja, bierność, zaniedbanie i nieufność ...

Rozwój jest zmianą jakościową, która polega na tym, iż robimy coś inaczej. W tym miejscu zaznaczę, że ową zmianę jakościową możemy rozumieć na 2 sposoby: po pierwsze, jako zmianę powierzchowną na poziomie nawyków, która polega na wyćwiczeniu pożądanych 

18

Zranienia, lęki, brak przebaczenia

Temat zranień omówię w oparciu o książkę Bogny Szymkiewicz pt. „Zranione stany świadomości”, gdyż uważam, że jest ona jednym z lepszych opracowań tego tematu. Zdaniem autorki poczucie zranienia jest naszym codziennym doświadczeniem. Dotyczy …

19

Obciążenia rodzinne

Do obciążeń rodzinnych należy uzależnienie od rodziców, szczególnie od matki. Zależność dziecka od matki jest rzeczą normalną i niezbędną w okresie prenatalnym i przez około 18 miesięcy po narodzeniu. Dzieci, które nie zaznały opiekuńczej miłości matki w tym okresie 

16

Uzależnienia: podłoże, przyczyny, leczenie, relacje

Uzależnienia to jeden z największych problemów współczesnych nam czasów. Autorytet w tej dziedzinie, Lee Jampolsky, autor książki pt. Leczenie uzależnionej osobowości, a także znany psycholog i terapeuta jest zdania, że problem uzależnienia dotyczy wielu z nas  …

Środki niezbędne do rozwoju

7

Samoakceptacja, życiu "tu i teraz", odkrywanie ...

Jedną z podstawowych  zasad rozwoju jest samoświadomość i samoakceptacja, czyli przyjęcie siebie takimi, jakimi jesteśmy. A jacy jesteśmy? Większość z nas we wczesnym okresie życia wykształciła mechanizm, za pomocą którego kreuje idealny obraz siebie …

Historia rozwoju

5

Skąd pochodzi ruch rozwoju osobistego?

Przyjmuje się, że ruch rozwoju osobistego powstał w 20 wieku jako wynik obserwacji, badań, doświadczeń i refleksji wybitnych psychologów, filozofów, socjologów i terapeutów. Wiązał się z takimi nazwiskami jak: Erich Fromm (1900-1980), Karen Horney (1885-1952) …