Audio

Jak uczyć, by nauczyć? (1)

Jest to wykład wygłoszony podczas konferencji naukowej dla nauczycieli filozofii pt. “Jak uczyć by nauczyć. O specyfice teorii i praktyki nauczania filozofii i etyki” na UKSW w Warszawie w dn. 21 listopada 2014. Podczas tego wykładu mówię o podstawach noetyki, przedstawiam jej historyczne źródła, a także odpowiadam na postawione przez organizatorów konferencji pytania, podkreślając jej zastosowania w wychowaniu i nauczaniu.

Jak uczyć, by nauczyć (2)

Odpowiedzi na pytania postawione podczas konferencji w dn. 21 listopada 2014. Pytania dotyczą roli intuicji w noetyce i jej rozwoju w życiu człowieka, zależności od kondycji psychicznej, znaczenia i miejsca w kulturze, praktycznego nauczania w szkole, a także granic nauk noetycznych.