Autoterapia

Zaproponowane na tej stronie materiały do pracy własnej, w postaci szkoleń, dotykają sfery głębokiego „ja”, nazywanej noetyczną, do której dociera się, wykorzystując naalną spontaniczność i intuicję. Wszystkie szkolenia, dzięki zastosowaniu materiałów graficznych, nagrań audio oraz ćwiczeń do pracy własnej, angażują zintegrowaną pracę zmysłów, emocji, rozumu i intuicji. W większości z nich zastosowana została metoda odkrywania, przy pomocy której każdy z uczestników uczy się na sobie, wykonując najpierw praktyczne ćwiczenie, a potem wysłuchując komentarza do niego. Korzystając ze szkoleń ma okazję lepiej/głębiej poznać siebie i wprowadzić zmiany w różnych dziedzinach życia.

Wszystkie szkolenia, prezentowane na tej stronie, oparte są na klasycznym rozumieniu człowieka, który funkcjonuje w 3 wymiarach: cielesnym, psychicznym i duchowym. Wszystkie zatem obejmują pracę w 3 wymienionych wymiarach. Zastosowane podejście antropologiczne pozwala przekroczyć, dominujący we współczesnej kulturze, relatywizm. Przyjęte rozwiązanie wychodzą także  poza tendencję sprowadzania pracy nad rozwojem osobistym tylko do wymiaru psychicznego człowieka

Samopoznanie dla każdego

To 10-dniowe szkolenie z samopoznania on-line. Zawiera:

  • 11 nagrań video i 10 ćwiczeń (średnio 1 nagranie i 1 ćwiczenie na 1 dzień),
  • wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu samopoznania, opartą na treściach antropologicznych, psychologicznych i podejściu coachingowym, która otwiera drogę do dalszej pracy nad własnym rozwojem,
  • zeszyt ćwiczeń do wydruku,
  • dostęp do strony kursu.

Samopoznanie dla zaawansowanych

To 7-dniowe szkolenie z samopoznania on-line. Obejmuje:

  • 2 nagrania audio i 7 ćwiczeń (1 ćwiczenie na 1 dzień),
  • wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu samopoznania, opartą na treściach antropologicznych, psychologicznych i zdrowym stylu życia, która otwiera drogę do dalszej pracy nad własnym rozwojem,
  • zeszyt ćwiczeń do wydruku,
  • dostęp do strony kursu,
  • indywidualną pisemną konsultację z autorką kursu po wykonaniu wszystkich ćwiczeń.