Coaching

Zasadniczo każdy z nas chce być spełnionym w życiu. Do tego jednak potrzeba kilku rzeczy, między innymi:

  • odkryć swoją tożsamość (powołanie, życiową misję) i zrozumieć swoją drogę,
  • wsłuchać się w swoje pragnienia i je ponazywać,
  • określić cele długo- i krótkoterminowe, a także je realizować,
  • usunąć przeszkody, utrudniające nam dążenie do celu,
  • sporządzić szczegółowy plan działania,
  • wyrobić w sobie nawyk samodyscypliny i skuteczności,
  • poszukać osoby, która udzieli nam wsparcia na naszej drodze (przyjaciel, mentor, coach, terapeuta, osoba duchowna). 

Bez samopoznania i zrozumienia własnej drogi możemy bowiem błądzić bez końca, nie wiedząc, dokąd idziemy. Z kolei bez wytyczenia celów i samodyscypliny możemy odkładać swoje pragnienia ciągle na później lub doświadczyć przytłoczenia i chaosu z poczucia nadmiaru zadań do wykonania. Bez poznania swoich blokad i przekroczenia ich możemy zatrzymać się w miejscu i stać w nim bardzo długo. Z kolei bez wsparcia drugiej osoby możemy się pogubić, zrezygnować z dążenia do celu, wyprzeć prawdę o sobie, o swoich marzeniach …

Rozwój osobisty w noetyce odbywa się pod kątem odkrywania i wyrażania siebie, a co najważniejsze – trwania przy “sobie”, przy swojej tożsamości. Nie wystarczy bowiem “zobaczyć” siebie, kim się jest, dokąd się idzie. Trzeba jeszcze, a może przede wszystkim przy tym “widzeniu” trwać. Trochę czasu upłynęło zanim zrozumiałam, że noetyka w praktyce, a zatem i noetyczny rozwój, niekoniecznie jest kwestią ruchu, zmiany. Czasami bardziej to kwestia cierpliwego “stania” przy tym,co się “zobaczyło”, przy celu, który się już raz wytyczyło. Tu rozwój polega na trwaniu przy sercu, przy swoim wyborze. W takiej sytuacji rozwój jest przyjęciem prawdy, że nie mamy takiego ruchu, jakiego byśmy oczekiwali, jest przyjęciem faktu, że w naszym życiu dzieją się inne rzeczy, których niekoniecznie byśmy chcieli. Na czym wobec tego polega wówczas rozwój, skoro nie jest realizacją oczekiwanej zmiany? Na przyjęciu zmiany nieoczekiwanej, czyli na odnalezieniu się w sytuacji, w jakiej się jest.  

Coaching w noetyce zatem towarzyszy zmianie, ale i trwaniu przy niej, nawet wtedy, gdy jej początek wydaje się bardzo odległy, a cel bliżej nieokreślony. Coach to jest towarzysz drogi, który Ciebie obserwuje. Czasem pomoże zweryfikować cel, czasem środki wiodące do niego. Potrafi dostrzec, czy trwasz przy swoim wyborze, czy zatrzymałaś/eś się w drodze, zwątpiłaś/eś. Wysłucha, zrozumie, podzieli się tym, co widzi. Pomoże iść dalej.