Książka “Podstawy teorii moralności. Zagadnienia podstawowe z etyki filozoficznej i teologicznej. Perspektywa Arystotelesa i św. Tomasza z Akwinu” Krzysztofa Paczosa

Kolejna książka Krzysztofa Paczosa, filozofa i teologa, dopełniająca wizję rzecvzywistości, zarysowaną w trylogii: Zwierzę rozumne (Gdańsk 2004), Niewiele mniejszy od aniołów (Gdańsk 2005) i Równy aniołom (Gdańsk 2005). Tym razem w wielowarstwowej perspektywie została uchwycona ludzka moralność. Rezultaty takiego ujęcia mogą być zaskakujące również dla tych, którzy zaznajomieni są z klasyczną filozofią. Spłaszczenie perspektywny poznawczej nie tylko pozbawiło współczesną etykę wymiaru drogi, ale również zniekształciło nasze spojrzenie na teorię Arystotelesa i Tomasza z Akwinu, czyniąc z nich patronów pewnego cywilizacyjnego przedsięwzięcia, które zyskało z czasem dość marną reputację. Chodzi o niegdysiejszą filozofię edukacji, polegającą na wdrażaniu ustalonego systemu usprawnień i cnót, traktowanych jako najistotniejszy czynnik, kształtujący tak zwaną postawę obywatelską. Przywrócenie teorii Arystotelesa i Tomasza właściwej im wielowymiarowej perspektywy, która ukazuje sens i metafizyczne ukierunkowanie moralnych działań człowieka, stało się zadaniem tej książki.  

Dostępna wersja: drukowana. Cena: 40 zł. (z przesyłką).