Psychoedukacja

Wszyscy na ogół pragniemy być szczęśliwi. Chcemy przeżyć życie jak najlepiej potrafimy. Ono jednak nas nie rozpieszcza. Na naszej drodze pojawiają się: stres, frustracje, zagrożenia, konflikty, przeciążenia. Do tego, by stawić im czoło, potrzebujemy wiedzy, umiejętności doświadczenia. Potrzebujemy samopoznania, by przejąć kontrolę nad swoim życiem, dokonać trafnej samooceny i wypracować właściwy stosunek do otoczenia. Potrzebujemy w sposób asertywny wyrażać emocje, by troszczyć się o siebie i okazać szacunek innym. Potrzebujemy rozpoznać nasze mechanizmy obronne, żeby nie szkodzić sobie i otwarcie kontaktować się ze światem. Potrzebujemy zbudować odporność na stres, by za każdym razem, gdy na drodze do celu pojawi się przeszkoda, nie wycofywać się z działania. Potrzebujemy uzyskać satysfakcjonującą zdolność komunikacji z ludźmi, by nawiązywać i kształtować rozwijające nas relacje. Potrzebujemy także uzyskać wsparcie innych, gdy jest nam szczególnie ciężko, byśmy nie przeżywali traumy w samotności. Podstawą do realizacji naszych potrzeb jest wiedza, niezbędna do radzenia sobie z rzeczywistością, która wydaje się nas przekraczać. 

W psychoedukacji nierzadko chodzi o odnalezienie “miejsca”, w którym straciło się kontakt ze sobą, zrezygnowało z siebie, ludzi, Boga. Czasem ulgę przyniosła rezygnacja z prawdy, miłości, zwolnienie się z odpowiedzialności, życie wbrew sobie, spełnianie oczekiwań innych. Psychoedukacja ma noetyczny charakter, ponieważ po usunięciu przeszkód dociera się do “miejsc” prawdziwych, do poznania swojego “ja”, odkrywania go wciąż na nowo. Zaistnienie problemu odsłania potrzebę zmiany, podjęcia wyzwania, które trzeba dojrzeć, przyjrzeć się z bliska, zrozumieć, ponazywać, a potem spróbować rozwiązać lub znaleźć sposób poradzenia sobie, wyjścia z sytuacji.

  • Stres często pokazuje, że sobie nie radzimy, “tracimy” siebie, tracimy kontrolę.

  • Lęk wskazuje na zagrożenie, zbliżającą się utratę bezpieczeństwa, a nawet życia.

  • Problemy w relacjach nierzadko odsłaniają potrzebę stawania w prawdziwej odległości wobec osób.

  • Niskie poczucie wartości pokazuje, że nie żyjemy w prawdzie wobec siebie samych, że godzimy się postrzegać siebie bez głębszego namysłu i własnej weryfikacji, że znamy siebie nieprawdziwie, ufamy tej nieprawdzie i powielamy ją w swoim życiu, że nie znamy siebie prawdziwymi i nie  potrafimy zbliżyć się do siebie.

  • Brak granic w stosunku do innych odsłania tę prawdę, że nauczyliśmy się żyć w przekonaniu, iż drugi człowiek jest ważniejszy ode mnie, że mamy żyć w jego cieniu, zrezygnować z siebie.

Psychoedukacja daje szansę, by przyjrzeć się swoim problemom i je zrozumieć, a potem wprowadzić zmiany. .