Sesje

Sesje indywidualne mogą stanowić formę jednorazowego kontaktu lub początek dłuższej współpracy ze mną. Dostępne formy to: e-mail. telefon i skype. Prowadzę 3 rodzaje sesjii:

  • Dla osób pragnących rozwijać się, lepiej rozumieć siebie, realizować własne cele, żyć zgodnie ze swoimi wewnętrznymi pragnieniami, ale także potrzebujących spojrzenia drugiej osoby, by rozeznać swoją sytuację, powołanie i/lub podjąć decyzję.

To sesja, podczas której uczysz się brać swoje życie w swoje ręce.  Odkrywasz swoje pragnienia, stawiasz ważne pytania, udzielasz odpowiedzi, a przez to konkretyzujesz zamierzenia, zarządzasz własnym życiem, pracą, czasem, zdrowiem, kształtujesz więzi, pełnisz role społeczne. Określasz cel swojego działania bądź swoją życiową misję, planujesz poszczególne etapy aktywności, ustalasz niezbędne zasoby (uświadamiasz sobie zasoby własne), usuwasz przeszkody i weryfikujesz realizację poszczególnych kroków. Określasz także cele związane ze zdrowiem i zmianą sposobu życia (odnalezienie przyczyn problemu, usuwanie przeszkód, poszerzenie możliwości pracy własnej, uchwycenie takich aspektów psychiki i umysłu, które są odpowiedzialne za dysfunkcje lub choroby, przejawiające się w ciele, w tym choroby przewlekłe, praca z niewyrażonymi emocjami, nawykami, myślami, przekonaniami, wartościami, celami). To Ty jesteś autorem zmiany i aktywnie poszukujesz rozwiązania. Ty wyrażasz swoje wewnętrzne pragnienia i potrzeby, nazywasz je, poszukujesz sposobów ich urzeczywistnienia i podejmujesz konkretne działania. Ja Ci w tym towarzyszę: czasami dzielę się swoją wiedzą, pokazuję możliwości, stawiam pytania.

  • Dla osób zmagających się z różnymi problemami, które przeżywają długotrwały lub silny stres, nie radzą sobie z towarzyszącym im napięciem, mają poczucie, że nie kontrolują swoich emocji lub mają problem z ich wyrażaniem, dostrzegają, że stale postępują według tego samego schematu i popełniają te same błędy, mają problemy w relacjach z ludźmi, a także problemy z pogranicza psychologii i duchowości.

Podczas tej sesji wspólnie pracujemy nad problemem. z którym przychodzisz. Przy mojej pomocy uczysz się stawać w prawdzie i poznawać przeszkody, utrudniające dostęp do własnego serca, troszczyć się o siebie, szanować swoje/cudze uczucia, kierować myśleniem. Uczysz się lepiej radzić sobie w życiu osobistym i w relacjach z ludźmi w obszarach: kontaktu ze swoim ciałem, napięcia emocjonalnego,  radzenia sobie ze stresem, lękiem, emocji i ich wyrażania w sposób asertywny, samoakceptacji i bezwarunkowej miłości siebie/innych, głębszego rozumienia siebie i innych, samooceny i poczucia własnej wartości, komunikacji z innymi, określenia granic w kontaktach z ludźmi, pełnienia różnych ról społecznych.

  • Dla osób zmagających się z chorobą, które preferują kompleksowe (tzw. holistyczne) podejście do choroby, chcą potraktować chorobę jako wyzwanie i szansę na rozwój, pragną poznać jej możliwe psychiczo-emocjonalne i mentalne przyczyny, a także zmierzyć się z nimi. 

To sesja, podczas której rozmawiamy o problemie zdrowotnym, z którym przychodzisz. Przede wszystkim uczysz się tutaj przekraczać samotność i izolację w swojej chorobie, poszukując zrozumienia i wsparcia, a także otaczając się ludźmi, którzy Cię motywują.  Doświadczasz tu prawdy o nierozerwalnym związku duszy i ciała, uświadamiasz sobie, że przyczyna choroby nie musi znajdować się w Twoim ciele, ale może być ukryta znacznie głębiej. Przy mojej pomocy poszukujesz wydarzeń z przeszłości, które poprzedziły wystąpienie choroby, stłumionych emocji, uczysz się uwalniać je, rozwiązywać wewnętrzne konflikty, poznawać własne wzorce zachowań i przekonania, kierujące Twoim zachowaniem na poziomie podświadomosci. Uczysz się tak kształtować swoje wyobrażenia i myśli, by były Twoimi sprzymierzeńcami w chorobie.