Szkolenia_

Zaproponowane na tej stronie szkolenia dotykają sfery głębokiego „ja”, nazywanej noetyczną, do której dociera się, wykorzystując naturalną spontaniczność i intuicję. Wszystkie szkolenia, dzięki zastosowaniu materiałów graficznych, nagrań audio oraz ćwiczeń do pracy własnej, angażują zintegrowaną pracę zmysłów, emocji, rozumu i intuicji. W większości z nich zastosowana została metoda odkrywania, przy pomocy której każdy z uczestników uczy się na sobie, wykonując najpierw praktyczne ćwiczenie, a potem wysłuchując komentarza do niego. Korzystając ze szkoleń ma okazję lepiej/głębiej poznać siebie i wprowadzić zmiany w różnych dziedzinach życia.

Wszystkie szkolenia, prezentowane na tej stronie, oparte są na klasycznym rozumieniu człowieka, który funkcjonuje w 3 wymiarach: cielesnym, psychicznym i duchowym. Wszystkie zatem obejmują pracę w 3 wymienionych wymiarach. Zastosowane podejście antropologiczne pozwala przekroczyć, dominujący we współczesnej kulturze, relatywizm. Przyjęte rozwiązanie wychodzą także  poza tendencję sprowadzania pracy nad rozwojem osobistym tylko do wymiaru psychicznego człowieka.

Bliżej siebie - część 1

To 10-dniowe szkolenie z samopoznania on-line. Zawiera:

  • 11 nagrań video i 10 ćwiczeń (średnio 1 nagranie i 1 ćwiczenie na 1 dzień),
  • wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu samopoznania, opartą na treściach antropologicznych, psychologicznych i podejściu coachingowym, która otwiera drogę do dalszej pracy nad własnym rozwojem,
  • zeszyt ćwiczeń do wydruku,
  • dostęp do strony kursu.

Bliżej siebie - część 2

To 7-dniowe szkolenie z samopoznania on-line. Obejmuje:

  • 2 nagrania audio i 7 ćwiczeń (1 ćwiczenie na 1 dzień),
  • wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu samopoznania, opartą na treściach antropologicznych, psychologicznych i zdrowym stylu życia, która otwiera drogę do dalszej pracy nad własnym rozwojem,
  • zeszyt ćwiczeń do wydruku,
  • dostęp do strony kursu,
  • indywidualną pisemną konsultację z autorką kursu po wykonaniu wszystkich ćwiczeń.