Szkolenie 1

Samopoznanie dla każdego
10-dniowe szkolenie z samopoznania on-line

Czym jest samopoznanie?

Samopoznanie to poznanie siebie samego, wgląd w siebie, w swoje “ja”. Dokonujemy go na podstawie obserwacji i refleksji, w wyniku których tworzymy sądy o sobie. Nasze „ja” jest tym, co istnieje, żyje, rośnie, czuje, myśli i pragnie.  Samopoznanie to pierwszy krok na drodze do samorozwoju.

Czy jesteśmy w stanie siebie poznać? 

Wydaje się, że do końca nie jesteśmy dla siebie poznawalni.  Możemy się do siebie jedynie bardziej „zbliżyć”. Dlaczego? Nasze „ja” odsłania się stopniowo przez całe życie, a nie jednorazowo zaraz po urodzeniu. Stąd ciągle się stajemy, podlegamy zmianom, choć w tej zmienności doznajemy też pewnej stałości, ciągłości, tego, że jesteśmy „tym samym” (tacy sami). Z jednej strony podlegamy zmianom, z drugiej zaś – odkrywamy w sobie coś, co niezmienne, stałe, trwałe, co jest podłożem naszej tożsamości.

Po co jest nam potrzebne samopoznanie?

 • by wziąć swoje życie we własne ręce (by w sobie szukać źródła swoich działań, a nie w innych, a więc by uniezależnić się od zbyt silnego wpływu innych),
 • by odkryć swoją życiową misję, swoje powołanie (by w życiu podążać własną drogą, a nie cudzą, a w związku z tym żyć zgodnie z głębokim pragnieniem swojego serca),
 • by przeżywać życie w wolności i wykształcić w sobie postawę nonkonformistyczną, wolną od wewnętrznych przymusów i lęków oraz zewnętrznych nacisków, 
 • by przeżywać życie refleksyjnie, z namysłem, świadomie nim kierując i wyznaczając cele swojego działania,
 • by uzyskać większą odporność na stres (szanować swoje uczucia i lepiej radzić sobie z problemami),
 • by nauczyć się kochać siebie w pełnej samoakceptacji, a przez to nauczyć się także kochać innych.

Jak funkcjonujemy bez bliższego poznania siebie?

 • działamy pod wpływem innych ludzi, ich opinii i porad, upatrując w nich sens naszego życia,
 • żyjemy “na powierzchni” swojego “ja”, bez znajomości naszych głębokich i prawdziwych potrzeb oraz pragnień, stając się sobie coraz bardziej obcy,
 • swoje życie przeżywamy w zewnętrznym i wewnętrznym zniewoleniu, ulegając własnym lękom, wyuczonym schematom postępowania i naciskom, wstępując w inwazyjne związki i uzależniając się od nich,
 • często nie sprawujemy kontroli nad swoim życiem, mając poczucie, że dzieje się poza nami, gdzieś obok nas,
 • doświadczamy nadmiaru stresu w naszej codzienności, nierzadko nie radząc sobie z jego ogromem, 
 • brakuje nam samoakceptacji i miłości własnej, co rzutuje również na nasze relacje. 

Czego potrzebujemy do samopoznania?

 • czasu dla siebie (ok. 15 min. dziennie),
 • ciszy każdego dnia,
 • materiałów pomocniczych z zakresu rozwoju osobistego, które będą swoistą pomocą na drodze.

Co znajdziesz w tym szkoleniu?

 
 • 11 nagrań audio i 10 ćwiczeń (1 nagranie i 1 ćwiczenie na 1 dzień),
 • wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu samopoznania, opartą na treściach antropologicznych, psychologicznych i podejściu coachingowym, która otwiera drogę do dalszej pracy nad własnym rozwojem,
 • zeszyt ćwiczeń do wydruku,
 • dostęp do strony kursu.

Z zestawu możesz skorzystać sam lub podarować go bliskiej osobie jako prezent na urodziny, rocznicę czy święta.

Koszt:  50 zł.
Hasło do strony szkolenia przesyłam po otrzymaniu wpłaty