Szkolenie 2

Samopoznanie dla zaawansowanych

7-dniowe szkolenie z samopoznania on-line

Jakie są podstawy pracy nad samopoznaniem?

Szkolenie opiera się na klasycznym i wielowymiarowym ujęciu człowieka, zgodnie z którym każdy z nas jest indywidualną i niepowtarzalną osobą, złożoną z ciała i duszy, a w związku z tym przejawia wzajemne zależności między sferą somatyczną i duchową.

Jaki jest charakter pracy nad poznaniem siebie?

Z powyższych względów szkolenie ma charakter swoistego wglądu w te nasze “miejsca”, których zazwyczaj sami w sobie nie widzimy, w te nasze nawyki, które być może wykształciliśmy w sobie w ciągu życia, być może wynieśliśmy z naszego domu pochodzenia, świadomie lub nie, a które utrudniają nam życie i kontakty z innymi, w nasze zahamowania i przyczyny naszych dolegliwości. Świadomość tych “miejsc” jest dla nas szansą na zmianę.

Na czym polega specyfika tego szkolenia?

Praca nad samopoznaniem w tym kursie ma charakter pogłębiony i rozszerzony w stosunku do 10-dniowego szkolenia z samopoznania zawartego w części pierwszej. W odróżnieniu do tamtego, druga część kursu daje możliwość zweryfikowania pracy własnej po jej zakończeniu. Polega ona na indywidualnej konsultacji wyników pracy z autorką kursu.

Po co nam znajomość własnej duszy?

Nie rozumiejąc tego, co dzieje się w naszym wnętrzu, doświadczamy różnych przykrych stanów psychicznych i duchowych, takich jak: poczucie braku sensu, zwątpienie, brak celu w życiu, niska samoocena, tłumienie uczuć, życie w napięciu i stresie, trudności w sferze osobistej, jak również konieczność funkcjonowania według społecznych ograniczeń i zasad, z daleka od środowiska naturalnego, brak kontaktu ze sobą, niespełnione pragnienia, doznane krzywdy i urazy oraz inne. Znajomość tych stanów daje nam możliwość rozwiązania powyższych problemów na wymienionych poziomach i może uchronić nas przed przeniesieniem ich na poziom ciała, a w związku z tym przed różnorodnymi zaburzeniami organów i narządów.

Czego potrzebujemy do pracy własnej?

  • czasu dla siebie na obserwację i refleksję (ok. 15 min. dziennie),
  • ciszy każdego dnia,
  • materiałów pomocniczych z zakresu rozwoju osobistego, ułatwiających samopoznanie.

Co znajdziesz w tym kursie?

  • 2 nagrania audio i 7 ćwiczeń (1 ćwiczenie na 1 dzień),
  • wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu samopoznania, opartą na treściach antropologicznych, psychologicznych i zdrowym stylu życia, która otwiera drogę do dalszej pracy nad własnym rozwojem,
  • zeszyt ćwiczeń do wydruku,
  • dostęp do strony szkolenia,
  • indywidualną pisemną konsultację z autorką szkolenia po wykonaniu wszystkich ćwiczeń.

Z zestawu możesz skorzystać sam lub podarować go bliskiej osobie jako prezent na urodziny, rocznicę czy święta.

Koszt:  100 zł.
Hasło do strony kursu przesyłam po otrzymaniu wpłaty.