Książka “Droga do Prawdy”

W książce Droga do Prawdy dokonuję przeglądu poglądów wybranych filozofów, począwszy od Sokratesa aż do Fryderyka Nietzsche. Posługuję się fragmentami ważnych dla mnie tekstów, które przytaczam, a następnie komentuję. Za myśl przewodnią każdego z nich przyjmuję poszukiwanie stosunku danego autora do Prawdy.

Książkę napisałam przystępnym językiem i można ją potraktować jako opowieść filozoficzną, służącą poszerzeniu erudycji i głębszej refleksji. Pierwotnym celem mojej pracy nad tą książką było uzupełnienie programu nauczania filozofii na poziomach gimnazjalnym i średnim. 

Dostępna wersja: elektroniczna. Format: pdf lub epub.

Cena: 12 zł.