Książka “Ojciec i syn”

0001

To książka o sensie istnienia człowieka i Boga, o wiedzy i wierze, o trzech etapach życia duchowego, o „zanurzeniu” życia ludzkiego w życiu Trójcy Osób, które wyjaśnia na przykładzie ziemskiego ojca i syna. To książka o rozwoju duchowym każdego człowieka, w szczególności zaś chrześcijanina. To także próba mojej osobistej odpowiedzi na pytania o Jezusa, jego życie, o dziecięctwo, dojrzałość i duchową płodność. Stanowi zapis rozwoju życia duchowego w kontekście noetyki neoklasycznej.

Spis treści:

WPROWADZENIE

 • DOM RODZINNY
 • DOROSŁE ŻYCIE
 • TRADYCJA I POSZUKIWANIA ROZUMU
 • POZNANIE SERCA
 • CHRZEŚCIJAŃSKA DROGA

ETAP OJCA

 • MIŁOŚĆ OJCA
 • UFNOŚĆ CZŁOWIEKA
 • PRAGNIENIE SERCA A POPĘDY
 • ŻYCIOWA MISJA
 • NIEZNANA DROGA
 • ZNIEWOLENIA
 • OCZYSZCZANIE I WYZWALANIE

ETAP SYNA

 • DUCHOWE NARODZINY
 • „MIEJSCE” NARODZIN
 • NIEPEWNOŚĆ I TRUD
 • ODMIENNOŚĆ
 • KONFLIKTY WEWNĘTRZNE I KRYZYSY
 • OPUSZCZANIE „DOMU”
 • „OPUSZCZANIE” SIEBIE
 • MIŁOŚĆ SIEBIE
 • MIŁOŚĆ BLIŹNIEGO
 • MIŁOSNE ZJEDNOCZENIE
 • OFIARA ŻYCIA

ETAP DUCHA

 • PRAGNIENIE PŁODNOŚCI
 • RODZICE MARII
 • POCZĘCIE I NARODZENIE
 • WYDANIE OWOCU
 • UCZNIOWIE JEZUSA

 • WIĘŹ Z OJCEM

 • NIEPOWTARZALNA DROGA

ZAKOŃCZENIE

 • JEZUS
 • TRZY ETAPY WZROSTU
 • ZIEMSKIE OCZYSZCZENIE

wersja drukowana

Cena: 40 zł (z przesyłką)