Książka “Życie i rozwój wybitnych twórców”

Książka pt. “Życie i rozwój wybitnych twórców” to historyczna opowieść dla wszystkich. Nie wymaga specjalistycznej wiedzy ani oczytania, jest krótka, treściwa i interesująca. Korzysta z podstawowych podręczników filozoficznych i teologicznych. Prezentuje sylwetki i szkoły znanych filozofów: pitagorejczyków, Sokratesa, Platona, Arystotelesa, św. Augustyna i św. Tomasza z Akwinu. Szczególną uwagę zwraca na rozwój duszy człowieka, kształtowany przez wychowanie. 

Opiera się między innymi na dziele włoskiego autora Giovanni Papini „Święty Augustyn”. Dzieło to dostępne było w Polsce w latach 60-tych, a potem zniknęło z półek wydawniczych. Ukazuje Augustyna jako zwykłego człowieka, który przez sporą część życia zmaga się ze słabością rozwiązłości seksualnej i przynależnością do sekty, zwanej manicheizmem. Przedstawia Kościół  z czwartego wieku po Chrystusie jako żywy, organizujący się w prostych wspólnotach, złożonych z oddanych i ofiarnych przyjaciół, ubogi, który nie boi się nowych wyzwań i krytyki, czym może budzić tęsknotę współczesnego czytelnika.  

Dostępna wersja: elektroniczna. Format: pdf i epub.

Cena: 12 zł.