Noetyczny rozwój

Dzień dobry

Nazywam się Renata Muszyńska. Z wykształcenia jestem doktorem nauk humanistycznych w zakresie filozofii i specjalistą ds. psychologii. Od ponad 20 lat zajmuję się rozwojem osobistym w kontekście noetyki neoklasycznej. 
Doświadczenie własne 
i troska o moich bliskich zadecydowały o tym, że zgłębiam również wiedzę 
na temat profilaktyki zdrowia
i naturalnych metod wspierających leczenie. 

Dane kontaktowe

tel. kom. 601 239 607, 
e-mail: renatamuszynska@wp.pl, 
skype: universum1971

Rozwój osobisty

Noetyczny rozwój to umiejętność wpatrywania się w swoje serce (intelekt, intuicję, wewnętrzny "głos"), odkrywania (odczytywania) swojego prawdziwego "ja"  i podążania za tym odkryciem. U jego podstaw znajduje się ta prawda, że serce jest naszym ukrytym skarbem, który mamy wydobyć "z roli", odsłonić go i oszlifować. "Głos" naszego serca, wyrażony w intuicji, natchnieniach czy wewnętrznych pragnieniach, "słyszymy" dzięki uczuciom. Poznajemy go także dzięki reakcjom naszego ciała, a staramy się go odczytać i zrozumieć dzięki zdolności myślenia. Stąd cisza i skupienie, dobry kontakt z uczuciami i własnym ciałem, a także głębszy namysł nad sobą i światem stają się tutaj praktyką życia, codziennym "chlebem", i stanowią fundament pracy nad osobistym rozwojem. Podporządkowanie "widzeniu" naszego intelektu (serca) pozostałych sfer życia, a więc ciała, psychiki i rozumu sprawia, że pozostają one we względnej równowadze. Skutkiem tej wewnętrznej równowagi jest poczucie sensu, harmonia psychiczna, a w konsekwencji również zdrowie cielesne. Ponadto noetyczny rozwój umożliwia nam poszukiwanie drogi życiowej, swojej indywidualności i niepowtarzalności. 

Przeszkody w rozwoju

W praktyce najczęściej bywa jednak tak, iż na skutek różnych okoliczności i przeszłych doświadczeń tracimy kontakt ze swoim sercem, a w naszej codzienności dominuje życie popędowe (biologiczne, wegetatywne), zmysłowe bądź racjonalne. W rezultacie tej wewnętrznej dysharmonii nierzadko dochodzi do zaburzeń w funkcjonowaniu pozostałych wymiarów naszego życia, w tym: sfery psychicznej i chorób ciała, więzi z bliskimi osobami, relacji wychowawczych, życia zawodowego.  Z punktu widzenia noetyki do okoliczności, które sprzyjają powstaniu dysharmonii należą między innymi: brak ciszy (brak czasu na uświadomienie swoich emocji), a w związku z tym brak samopoznania i kontaktu ze swoim sercem, brak stawania w prawdzie (rodzinne tajemnice, tematy tabu, ukrywanie prawdy przed bliskimi, brak zgody na to, co nas spotyka), "odejście" od swojego serca, od głębokiego pragnienia, "odejście" od Miłości (brak przebaczenia, trwania przy prawdzie), brak samoakceptacji (z lęku przed odrzuceniem przez innych), nasza niedojrzałość (np. bezkrytyczne przejęcie zasad, przekonań i schematów wyniesionych z domu, nieumiejętność sprawowania roli matki, ojca, przeżywanie traumy w izolacji, samotności, nierozwiązane konflikty wewnętrzne), a także niedojrzałość naszych rodziców i przodków. 

Specyfika pracy

Praca noetyczna polega na przywracaniu właściwych relacji między poszczególnymi wymiarami naszego życia w ten sposób, by usunięte zostały przeszkody, utrudniające nam kontakt ze swoim sercem. Dzięki niej staje się możliwe głębokie i prawdziwe widzenie siebie, innych ludzi i świata, a przez to uzyskanie wewnętrznej harmonii ciała, psychiki, rozumu i serca. Troska o tę równowagę i ćwiczenia w coraz sprawniejszym uzyskiwaniu wglądu w siebie sprawiają, że odzyskiwanie kontaktu ze sobą staje się łatwiejsze i jest wyrazem zachodzącego w nas noetycznego wzrostu. 
Podstawą pracy jest noetyka oparta na klasycznej antropologii, w tym chrześcijańskiej wizji człowieka. Prezentowane na tej stronie treści, a także spotkania, inspirowane jej pośrednictwem, skierowane są do wszystkich osób zainteresowanych.
Kreator www - przetestuj za darmo