Home

Dzień dobry. Nazywam się Renata Muszyńska. Noetyką, w jej neoklasycznej, a przede wszystkim chrześcijańskiej wersji, zainteresowałam się w 2004 r. na spotkaniach jednej ze szkół filozofii. Jawiła mi się wówczas jako ożywcze tchnienie dla poglądów, które wcześniej dobrze znałam, a które dotąd miały niewielki, raczej czysto teoretyczny wpływ na moje życie. Zrozumiałam, że noetyka jest po to, by nią żyć, by żyć prawdziwie i głęboko, a przy tym też poniekąd szczęśliwie. Potem dostrzegłam, że w życiu noetycznym można wzrastać. Tak więc powstał noetyczny rozwój, który rozumiem nie tylko jako proces poprawy jakości swojego życia czy uczenia się z własnych doświadczeń, ale przede wszystkim jako umiejętność wpatrywania się w swoje serce (intelekt, intuicję, wewnętrzny „głos”), odkrywania (odczytywania) swojego prawdziwego „ja” i podążania za tym odkryciem. 

Z wykształcenia jestem doktorem nauk humanistycznych w zakresie filozofii, certyfikowanym coachem i specjalistą ds. psychologii. Doświadczenie własne i troska o moich bliskich zadecydowały o tym, że zgłębiam również wiedzę na temat psychobiologii i naturalnych metod wspierających leczenie.

 

Trzy wymiary życia

Znaczenie intelektu (serca)

Wewnętrzna równowaga

W pracy nad rozwojem poruszam się w trzech wymiarach: cielesnym (wegetatywnym), zmysłowym (psychicznym) i duchowym (rozumowym i intelektualnym, zwanym także noetycznym). 

Noetyczny rozwój to praca oparta na intuicji. U jej podstaw znajduje się ta prawda, że najwyższym (najgłębszym) poznaniem człowieka jest poznanie jego intelektu (serca). 

Podporządkowanie życia “widzeniu” naszego intelektu ma swój wyraz w wewnętrznej harmonii, która przejawia się na zewnątrz zdrowiem psychicznym i cielesnym.