Home

Dlaczego noetyczny rozwój?

Dzień dobry. Nazywam się Renata Muszyńska. Noetyką, w jej neoklasycznej, a przede wszystkim chrześcijańskiej wersji, zainteresowałam się w 2004 r., na spotkaniach jednej ze szkół filozofii. Jawiła mi się wówczas jako ożywcze tchnienie dla poglądów, które wcześniej dobrze znałam, a które dotąd miały niewielki, raczej czysto teoretyczny wpływ na moje życie. Zrozumiałam, że noetyka jest po to, by nią żyć, by żyć prawdziwie i głęboko, a przy tym też poniekąd szczęśliwie. Potem dostrzegłam, że w życiu noetycznym można wzrastać. Tak więc powstał noetyczny rozwój, który rozumiem nie tylko jako proces poprawy jakości swojego życia czy uczenia się z własnych doświadczeń, ale przede wszystkim jako umiejętność wpatrywania się w swoje serce (intelekt, intuicję, wewnętrzny „głos”), odkrywania (odczytywania) swojego prawdziwego „ja” i podążania za tym odkryciem. 

Z wykształcenia jestem doktorem nauk humanistycznych w zakresie filozofii, certyfikowanym coachem i specjalistą ds. psychologii. Doświadczenie własne i troska o moich bliskich zadecydowały o tym, że zgłębiam również wiedzę na temat psychobiologii i naturalnych metod wspierających leczenie.

Specyfika

 TRZY WYMIARY ŻYCIA

W pracy nad rozwojem poruszam się w trzech wymiarach: cielesnym (wegetatywnym), zmysłowym (psychicznym) i duchowym (rozumowym i intelektualnym, zwanym także noetycznym). 

ZNACZENIE INTELEKTU (SERCA)

Noetyczny rozwój to praca oparta na intuicji. U jej podstaw znajduje się ta prawda, że najwyższym (najgłębszym) poznaniem człowieka jest poznanie jego intelektu (serca). 

WEWNĘTRZNA RÓWNOWAGA

Podporządkowanie życia “widzeniu” naszego intelektu ma swój wyraz w wewnętrznej harmonii, która przejawia się na zewnątrz zdrowiem psychicznym i cielesnym.

Sesje

DLA OSÓB PRAGNĄCYCH ROZWIJAĆ SIĘ, 

 lepiej rozumieć siebie, realizować własne cele, żyć zgodnie ze swoimi wewnętrznymi pragnieniami, ale także potrzebujących spojrzenia drugiej osoby, by rozeznać swoją sytuację, powołanie i/lub podjąć decyzję…

DLA OSÓB ZMAGAJĄCYCH SIĘ Z RÓŻNYMI PROBLEMAMI,

które przeżywają długotrwały lub silny stres, nie radzą sobie z towarzyszącym im napięciem, mają poczucie, że nie kontrolują swoich emocji lub mają problem z ich wyrażaniem, dostrzegają, że stale postępują według tego samego schematu i popełniają te same błędy, mają problemy w relacjach z ludźmi, a także problemy z pogranicza psychologii i duchowości…

DLA OSÓB ZMAGAJĄCYCH SIĘ Z CHOROBĄ,

które preferują kompleksowe (tzw. holistyczne) podejście do choroby, chcą potraktować chorobę jako wyzwanie i szansę na rozwój, pragną poznać jej możliwe psychiczno-emocjonalne i mentalne przyczyny, a także zmierzyć się z nimi…

Szkolenia

"Bliżej siebie"- część 1


10-dniowe szkolenie z samopoznania on-line. Samopoznanie to poznanie siebie samego, wgląd w siebie, w swoje "ja". Dokonujemy go na podstawie obserwacji i refleksji, w wyniku których tworzymy sądy o sobie. Nasze „ja” jest tym, co istnieje, żyje, rośnie, czuje, myśli i pragnie.  Samopoznanie to pierwszy krok na drodze do samorozwoju ...

"Bliżej siebie"- część 2

7-dniowe szkolenie z samopoznania on-line. Szkolenie ma charakter swoistego wglądu w te nasze "miejsca", których zazwyczaj sami w sobie nie widzimy, w te nasze nawyki, które być może wykształciliśmy w sobie w ciągu życia, być może wynieśliśmy z naszego domu pochodzenia, świadomie lub nie, a które utrudniają nam życie i kontakty z innymi ...

Książki

ojciec i syn

Książka o trzech etapach rozwoju życia duchowego człowieka. Tematem przewodnim jest odpowiedź na pytanie, dlaczego jestem chrześcijanką.
(w przygotowaniu)

Życie i rozwój ...

Jest to tekst o życiu i działalności wybranych myślicieli starożytności i śreniowiecza. Korzysta z treści niezwykle wnikliwego dzieła biograficznego G. Pappiniego pt. "Święty Augustyn" ...

Droga do Prawdy

Książkę tę można potraktować jako opowieść filozoficzną, służącą poszerzeniu erudycji i głębszej refleksji. Zawiera fragmenty tekstów wybranych autorów i komentarze do nich ...

OTRZYMUJ POWIADOMIENIA O NOWOŚCIACH SERWISU

Artykuły

Noetyczny wymiar rozwoju

Paradygmat antropologiczny, znajdujący się u podstaw noetyki neoklasycznej, otwiera, jak sądzę kwestię rozwoju osobistego na całego człowieka i integruje poszczególne jego wymiary. Rozszerza tym samym zaproponowane przez Kazimierza Dąbrowskiego ujęcie rozwoju, które ...

Podstawy antropologii filozoficznej

U podstaw antropologii noetycznej znajduje się wielowymiarowy paradygmat antropologiczny, zgodnie z którym człowiek funkcjonuje w trzech wymiarach życia: wegetatywnym (biologicznym), zmysłowym (psychicznym) i umysłowym (rozumowym i intelektualnym, nazywanym też noetycznym) ...

Pedagogika noetyczna

W swojej praktyce zawodowej pracuję z ludźmi, między innymi z: dziećmi, młodzieżą, studentami, rodzicami, nauczycielami i dyrektorami szkół. Dlatego też zdaję sobie sprawę z tego, jak ważną i odpowiedzialną sztuką jest wychowanie człowieka. Fundamentalne staje się przy tym pytanie o zasady pedagogiki, o jej cel i kształt ...