Renata Muszyńska

pracownia rozwoju

Wsparcie rozwoju osobistego

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o noetyce i rozwoju, posłuchaj:

 

Poniżej znajduje się mój wywiad z Krzysztofem Paczosem na temat jego książki pt. Noetyka, którą wspólnie wydaliśmy w 2021 roku. Przy okazji poznasz mnie trochę lepiej ;-)

 • spotkania noetyczne 

 • psychoedukacja

 • coaching

 • diagnoza talentów

 • odkrywanie drogi życiowej

 

Czym się charakteryzuje
noetyczny rozwój?

 

 • to aktywna praca własna, oparta na intuicji,

 • pomaga Ci głębiej poznać siebie, lepiej i prawdziwiej żyć, a także skuteczniej działać,

 • jest nastawiony na teraźniejszość i przyszłość; do Twojej przeszłości nawiązuje tylko wtedy, gdy ma ona wpływ na poradzenie sobie z aktualnym problemem,

 

 • towarzyszy zmianom i rozwiązaniom problemów, zwracając uwagę na Twoje emocje, uczucia, pragnienia, przekonania oraz możliwości i mocne strony,

 • nie wchodzi w rolę eksperta, lecz wspiera Cię w Twoich poszukiwaniach i dążeniach,

 • nie stanowi terapii,

 

 • ma charakter edukacyjny i prorozwojowy,

 • wymaga Twojego zaangażowania; odbywa się przy założeniu, że jesteś zdolna/y do zmiany/rozwiązania swojego problemu i w pełni odpowiedzialna/y za swoje postępowanie.

 Bezpłatne konsultacje

Indywidualne

podejście

Wybór materiałów

i prac autorskich

Na czym polega
specyfika mojej pracy?

 

 • Towarzyszę zmianom, których - w dużej mierze -doświadczyłam na sobie,
 • W swojej pracy kieruję się tą prawdą, że najważniejszym wymiarem naszej duszy jest wymiar duchowy, a najwyższym rodzajem poznania - poznanie naszego serca (intelektu), 
 • Trakuję życie jak drogę do przejścia, na której każdy etap ma swój sens i służy wyłanianiu się kolejnego.

 

Szkolenia, pakiety
i książki
Materiały
do pobrania