Home

“Dojrzewanie (…) jest podobne do zrzucania z siebie kolejnych łupin. To, co najżyźniejsze, jest bowiem w środku i musi przebić się na zewnątrz przez wszystkie, przykrywające je z góry warstwy. (…) Każdy ma z nimi do czynienia. Walczy początkowo, by się z nich kolejno wydostawać i grzęźnie przeważnie w którejś z nich, zapominając, że kiedyś szukał tego, co większe i wyższe.”

Noetyczny rozwój to umiejętność coraz łatwiejszego wsłuchiwania się w głos swojego serca (intelektu), a także podążania za tym głosem. To zdolność sprawnego kontaktowania się z najgłębszym i najprawdziwszym “miejscem” naszej duszy. Charakterystyczną cechą tej zdolności, a zarazem jej skutkiem jest wewnętrzna harmonia, przejawiająca się integracją ciała, psychiki i umysłu. 

Szczególny kontekst noetycznego rozwoju stanowi ta prawda, że życie ludzkie ma wymiar drogi. Nie składa się ono bowiem z niezależnych od siebie sytuacji i zdarzeń, lecz stanowi ciąg następujących po sobie etapów, z których każdy kolejny w mniejszym lub większym stopniu odzwierciedla poprzednie. Jak każda droga, życie ma swój początek i kres, swoisty cel, do którego zmierza przez lata wędrówki. Wierzę, że wszystko w życiu dzieje się po coś, ma swój sens, jest po to, by nas kształtować, oczyszczać i wyrażać. 

Moje przycięte

Renata Muszyńska, dr nauk humanistycznych, certyfikowany coach, specjalista ds. psychologii.